Beleid inzake cookies

Welkom bij http://www.en-dan.be/. Deze site is het eigendom van Janssen-Cilag NV. Dit beleid inzake cookies is bedoeld om u te informeren over onze praktijken betreffende het verzamelen van informatie van u via cookies en andere traceringtechnologieën als u onze website bezoekt.

Overzicht van de regels inzake toestemming voor cookies

Onder de wetgeving van de EU zijn organisaties die via websites cookies op de computers van bezoekers plaatsen, verplicht toestemming te vragen nadat ze duidelijke en uitgebreide informatie hebben verstrekt over hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Om aan deze vereiste te voldoen, hebben we de volgende vier stappen genomen:

 1. Geïdentificeerd welke cookies en andere traceringtechnologie door deze website worden gebruikt, met welk doel ze worden gebruikt en aanverwante informatie, zoals wanneer ze vervallen en of ze eigen cookies zijn of die van derden.
 2. Beoordeeld in welke mate deze cookies inbreuk maken op de verwachtingen betreffende privacy van de bezoekers, gebaseerd op de in (i) hierboven verzamelde informatie.
 3. 'Duidelijke en uitgebreide' informatie verstrekt over websitecookies met het passende niveau van openbaarmaking dat overeenstemt met de mate van privacy-inbreuk van elk cookie (Zie de lijst met Cookie-instellingen).
 4. Een passende strategie vastgesteld om toestemming te verkrijgen voor websitecookies, waarbij rekening wordt gehouden met het type gebruik en de mate van privacy-inbreuk. Bepaalde types cookies kunnen in aanmerking komen voor juridische uitzonderingen en waar dit het geval is, is geen toestemming nodig voor deze cookies.

Toestemmingsstrategieën die op deze website worden gebruikt

De Europese normen voor het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies en vergelijkbare traceringstechnologie (zoals traceringspixels en websitescripts) ('Cookies') veranderen voortdurend, en hoewel eerdere, uitdrukkelijke toestemmingsstrategieën (of 'opt-in'-strategieën) juridisch de sterkste oplossing vormen voor het verkrijgen van toestemming, kunnen ze de ervaring van de bezoeker hinderen en legitieme gegevensverzameling via de website negatief beïnvloeden.

Als alternatief stellen impliciete toestemmingsstrategieën ons in staat om toestemming aan te nemen waar bezoekers geen Cookies weigeren (of 'opt-out'), nadat duidelijke zichtbare toelichtingen over Cookies en eenvoudige, direct toegankelijke Cookie-instellingen op granulair niveau zijn verstrekt (Raadpleeg de lijst met Cookie-instellingen). Op die manier kunnen bezoekers de Cookies accepteren waartegen ze geen bezwaar hebben en de Cookies weigeren die ze niet willen accepteren.

De toestemmingsstrategie die passend is voor elk bepaald type Cookie, is afhankelijk van de mate van privacy-inbreuk van dat Cookie. Hierbij wordt met het volgende rekening gehouden:

 • Wie het Cookie stuurt (d.w.z. eigen cookie of van derden)
 • Welke gegevens via het Cookie worden verzameld
 • Wat het doel van het Cookie is
 • Hoe lang het actief blijft
 • De aard van de website waarvan het wordt verstuurd

Voor Cookies waarvoor toestemming vereist is, volgen we een benadering met drie niveaus om goedkeuring van de bezoekers te krijgen:

 • Voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk: We publiceren duidelijke gegevens in het beleid inzake Cookies en geven een eenvoudige manier om Cookies te weigeren; we nemen aan dat bezoekers toestemmen wanneer ze Cookies niet weigeren.
 • Voor Cookies met een gemiddelde mate van privacy-inbreuk: We gebruiken dezelfde strategie als voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk en plaatsen gegevens over het gebruik van Cookies in context op passende plaatsen op de website (bijv. we plaatsen gegevens over Cookies rond betreffende advertenties of andere websitefunctionaliteit die afhankelijk is van deze Cookies).
 • Voor Cookies met een hoge mate van privacy-inbreuk: We zullen een voorafgaande toestemmingsstrategie implementeren (bijv. het gebruik van een banner of pop-up die van bezoekers toestemming vraagt voor deze Cookies voordat ze verstuurd worden).

Impliciete toestemming voor Cookies: Cookies die vanaf deze websites worden verstuurd, maken slechts weinig of gemiddeld inbreuk op de privacy.

Cookie-gegevens op type, in plaats van op identiteit: Gezien het grote aantal Cookies dat vanaf websites verstuurd wordt, worden Cookies op categorie ingedeeld (bijv. advertentiecookies, analytische cookies.) Hierdoor worden de Cookie-gegevens eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen voor consumenten.

N.B. De lijst met Cookie-instellingen geeft informatie over de doelen, de duur van het actief blijven van de Cookie en verwijzingen naar hoe Cookies te weigeren

Koppelingen naar andere websites

Deze site kan koppelingen of verwijzingen naar andere websites bevatten. Denk eraan dat wij de Cookies/traceringstechnologie van andere websites niet in beheer hebben, en dat dit beleid inzake Cookies niet van toepassing is op die website.

Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de manier van informatieverwerking op deze site, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Janssen-Cilag NV
Antwerpseweg 15-17
2340 Beerse
België
0800 93 377 (BEL)

Wijzigingen van dit beleid inzake Cookies

Als dit beleid inzake Cookies wordt gewijzigd, wordt het herziene beleid gepubliceerd.
De laatste herziening van dit beleid inzake Cookies was op 03FEB2017.

Lijst met cookie instellingen

Cookies / traceertechnieken via Janssen-Cilag NV service providers en andere bedrijven (third party cookies)
Analytische cookies en technologieën Doel Vervaldatum Hoe individueel te blokkeren
Google Analytics Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in geanonimiseerde vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, vanaf welke adressen bezoekers op de site zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht. Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, worden automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u uw de browser sluit. Andere kunnen tot 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan. Als u niet door Google Analytics gevolgd wilt worden, kunt u zich afmelden door naar https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=nl te gaan.
Cookies die nodig zijn voor essentiële doelen en functies van de website Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze site goed te laten werken. Ze stellen ons in staat om onze site te beveiligen en efficiënt weer te geven. Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, worden automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u uw browser sluit. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om deze cookies te accepteren of weigeren. Omdat de manieren hiervoor tussen browsers verschillen, moet u het Help-menu van uw browser raadplegen voor meer informatie.
Cookies en technologieën voor het delen van content Doel Vervaldatum Hoe individueel te blokkeren
Facebook

Met deze cookies en technologieën kunt u pagina’s en content die u interessant vindt op onze site delen via sociale netwerksites of andere websites van derden. De bedrijven die deze cookies en technologieën gebruiken, kunnen uw informatie met derden delen en/of uw informatie gebruiken om u gerichte advertenties op andere websites aan te bieden.

Wij beschermen uw privacy door géén ingebouwde social media links automatisch toe te passen. Pas als u op de grijze Facebook toets klikt wordt de nodige informatie naar Facebook gestuurd waarna u de gewenste actie pas kunt gebruiken.

Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, kunnen tot 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan Facebook biedt geen cookies aan voor dit doel, maar kan andere technologieën (zoals websitescripts of tracking pixels) gebruiken om uw interactie met onze site vast te leggen. Ga naar http://www.facebook.com/privacy/explanation voor meer informatie over de methoden die Facebook gebruikt om gegevens te verzamelen.
YouTube

Deze cookies worden gebruikt om functies op onze website aan te bieden die door derden worden geleverd. Zonder deze cookies zijn bepaalde websitefuncties niet beschikbaar voor onze bezoekers. De gegevens die onze dienstverleners voor dit doel verzamelen, kunnen in geanonimiseerde vorm met derden gedeeld worden en voor gerichte advertentiedoeleinden gebruikt worden.

YouTube gebruikt Adobe Flash-bestanden (of ‘Flash-cookies’) voor dit doel. Deze worden voor onbepaalde tijd op uw apparaat opgeslagen, maar kunnen verwijderd worden door de blokkeringsinstructies te volgen. Andere cookies die YouTube voor dit doel plaatst, kunnen tot 8 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan.

U kunt Flash-cookies naar keuze accepteren of weigeren door naar het deelvenster Opslaginstellingen website van Adobe te gaan: http://www.macromedia.com/support

Adobe - Flash Player: Instellingenbeheer
www.macromedia.com
Vanaf Flash Player 10.3 vervangt de Local Settings Manager deze Online Settings Manager voor het beheer van algemene instellingen op Windows-, Mac- en Linux-computers ...
/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager.html

Als u niet door YouTube gevolgd wilt worden, kunt u zich afmelden door naar http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/naiv0optout te gaan.

Wilt u deze website verlaten?

U verlaat nu www.en-dan.be. Deze link brengt u waar de privacyverklaring van www.en-dan.be niet van toepassing is.

Druk op OK om verder te gaan.